turanoğulları balıkçılık

Hakkımızda

Ülke ekonomisindeki giderek artan rekabet ortamı , şirketler için güçlü markalar yaratma gerekliliğini her zamankinden daha önemli kılıyor.

Tüketicinin tercih ettiği marka olmak, sürdürülebilir karlılığı sağlamak ve uluslararası pazarlara açılmak, marka olmanın şartlarını yerine getirmekle mümkündür.

Turanoğlu group olarak bu kriterler doğrultusunda 1996 yılından bu yana denizcilik ve balıkçılık sektöründe faaliyet gösterirken geçen zaman içinde, Yerli ve ithal toptan balık satışı , deniz yakıt ikmal , deniz su ikmali , su altı bakım onarım, tekne bakım onarım, kara nakliye , kuru yük taşımacılığı , acentelik hizmetleri , donuk deniz ürünleri satışı olarak çalışma alanımızı genişleterek faaliyetlerimize devam etmekteyiz

0
Çalışan
0
Yıllık hizmet
0
Ülke ile işbirliği